Životné prostredie

 • Novela vyhlášky o obaloch
 • Novela vyhlášky o obaloch

  Spoločnosť hünersdorff zásobuje aj obchodných partnerov, ktorí expedujú naše obaly konečným spotrebiteľom, preto sme v zmysle vyhlášky prvotným subjektom uvádzajúcim výrobok do obehu, a preto sme členom recyklačného holdingu Duales System Deutschland. Ďalšie informácie nájdete tu.

  Stiahnuť potvrdzovací list (PDF)

 • Získavanie tepla – namiesto jeho uvoľňovania
 • Získavanie tepla – namiesto jeho uvoľňovania

  Od roku 2007 neuvoľňuje spol. hünersdorff žiadnu tepelnú energiu. Už pred niekoľkými rokmi bolo do prevádzky uvedené nové zariadenie na spätné získavanie tepla, na ktorého vývoji sa podieľali aj inžinieri spol. hünersdorff. Spätne získava energiu produkovanú vo výrobe a odvádza ju do vykurovacieho systému. Tento postup umožňuje vykurovanie celej spoločnosti – počas celého roka. Fosílne palivá sa stali minulosťou.

 • Až o 35 % nižšia spotreba energie: plne elektrické vyfukovacie zariadenia
 • Až o 35 % nižšia spotreba energie: plne elektrické vyfukovacie zariadenia

  Nové, plne elektrické vyfukovacie zariadenia neznamenajú iba špičkovú techniku v rukách spol. hünersdorff. Tieto stroje dokážu ušetriť aj kvantum cennej energie. Už nepracujú s hydraulickými čerpadlami, ich pohon je čisto elektrický. V porovnaní s bežnými strojmi to prináša úsporu energie cca 35 %.

 • 100 % zhodnotenie odpadov z výroby
 • 100 % zhodnotenie odpadov z výroby

  Takmer pri každej výrobnej operácii vzniká aj odpad. Pre spol. hünersdorff však odpad nie je odpadom. Rozomelie sa v rôznych ultramoderných mlynoch na plast a do výrobného procesu sa vracia ako regranulát – na 100 %. Výsledkom je nielen úspora materiálu, ale aj ochrana životného prostredia.