Profil spoločnosti

 • Pohľad a prehľad: Profil spoločnosti hünersdorff.
 • Pohľad a prehľad: Profil spoločnosti hünersdorff.

  Východiskom je Ludwigsburg, sídlo spoločnosti, kde prebieha celá výroba a odkiaľ dodávame naše výrobky 2 500 zákazníkom po celej Európe. Blízky kontakt so zákazníkmi zabezpečujú naše zastúpenia v celom Nemecku, ako aj v Belgicku, Holandsku, Slovinsku, Poľsku a Rusku.
  Viac

 • Spektrum služieb.
 • Spektrum služieb

  Výrobky spol. hünersdorff nájdete všade. Technológiou vyfukovania a odlievania vstrekovaním vyrábame sériovo viac ako 1 000 tovarových položiek. Každoročne predáme približne 8 miliónov dielov. Od otvorených boxov, boxov na drobný materiál a kufríkov na náradie až po odmerné kanvy a lievikové systémy. V segmente kanistrov na pohonné hmoty určujeme ako európsky líder štandardy.
  Viac

 • Technické diely.
 • Technické diely

  Kompetencia, know-how a skúsenosti v oblasti spracovania plastov za niekoľko desaťročí: To sú predpoklady, ktoré nám umožňujú aj predaj individuálnych výrobkov, technických dielov. Špecialisti spol. hünersdorff navrhujú a vyvíjajú nástroje na vyfukovanie a odlievanie vstrekovaním, ako aj periférne segmenty a vysokokomplexné časti foriem v úzkej spolupráci so zákazníkmi. Súčasťou tohto procesu je prirodzene aj kompetentné poradenstvo a servis pre zákazníkov – od prvého plánovacieho rokovania až po finálny výrobok.
  Viac

 • Naši zamestnanci.
 • Naši zamestnanci

  Našim najväčším potenciálom sú naši zamestnanci. Skutočnosť, že všetci zamestnanci spol. hünersdorff sa venujú zákazníkom s mimoriadnou angažovanosťou a vysokou mierou identifikácie so spoločnosťou, dosvedčuje aj priemerná dĺžka príslušnosti zamestnancov k podniku, ktorá dosahuje viac ako 12 rokov.

 • Strojový park
 • Strojový park

  Na výrobu vysokokvalitných plastových výrobkov, ktoré spĺňajú vysoké nároky spol. hünersdorff na kvalitu a presnosť, sa využíva moderný, výkonný strojový park. Celkovo ide o 20 strojov na odlievanie vstrekovaním s uzatváracou silou 400 kN až 5 000 kN a o 18 vyfukovacích strojov s uzatváracou silou 60 kN až 600 kN a vyfukovaným objemom 100 ml až 120 l. Iba za posledné tri roky investovala spoločnosť do 14 nových vyfukovacích strojov a strojov na odlievanie vstrekovaním.