Certifikácia

Čierne na bielom: Kvalita v podaní spol. hünersdorff

Spol. hünersdorff sa vo všetkých podnikateľských oblastiach koncentruje na potreby zákazníkov a trhu. A spol. hünersdorff si stanovila vysoké kvalitatívne štandardy. Dôkazom sú príslušné certifikáty.

DIN EN ISO 9001

Systém riadenia kvality pri spracovaní plastov, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytláčaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

STN EN ISO 14001

Systém manažérstva environmentu pri spracovaní plastov, vývoji, konštruovaní, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytlačovaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 123 kB)

DIN EN ISO 50001

Systém hospodárenia s energiou pri spracovaní plastov, vývoji, konštruovaní, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytlačovaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

Potvrdenie o ú?asti na iniciatíve IK-Energieeffizienznetzwerk

Potvrdenie o účasti na iniciatíve IK-Energieeffizienznetzwerk

Spoločnosť hünersdorff sa podieľa na spoločnej iniciatíve spolkovej vlády, ako aj združení a organizácií z prostredia nemeckého hospodárstva. Iniciatíva v gescii spolkového ministerstva hospodárstva sa zasadzuje o to, aby sa vďaka práci v zosietených systémoch dosiahla úspora 5 miliónov ton emisií skleníkových plynov.

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

Nemecký spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálov D/BAM 4153

Audit vykonaný podľa noriem pre nebezpečné látky BAM, Nemecký spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálov, BAM-GGR 001. Uznanie programu na zabezpečenie kvality (QSP) pri výrobe obalov na prepravu nebezpečných látok Previerky vykonáva dvakrát ročne skúšobňa TÜV-Süd. Stiahnuť certifikát (PDF, 1 MB)

Certifikát spol. hünersdorff pre verejné zákazky

Týmto certifikátom poradenská spol. IHK Auftragsberatungsstelle Baden-Württemberg potvrdzuje, že spoločnosť je kvalifikovaná ako odborne zdatná, produktívna a spoľahlivá spoločnosť pre oblasť verejných zákaziek.

Stiahnuť certifikát (PDF, 253 kB)

Kódex správania GKV

Týmto kódexom správania GKV (Code of Conduct) sa spol. hünersdorff GmbH hlási v rámci svojej podnikateľskej činnosti k spoločenskej zodpovednosti.

 

Stiahnuť certifikát tu (PDF, 561 kB)