Certifikácia

Čierne na bielom: Kvalita v podaní spol. hünersdorff

Spol. hünersdorff sa vo všetkých podnikateľských oblastiach koncentruje na potreby zákazníkov a trhu. A spol. hünersdorff si stanovila vysoké kvalitatívne štandardy. Dôkazom sú príslušné certifikáty.

DIN EN ISO 9001

Systém riadenia kvality pri spracovaní plastov, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytláčaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

STN EN ISO 14001

Systém manažérstva environmentu pri spracovaní plastov, vývoji, konštruovaní, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytlačovaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 123 kB)

DIN EN ISO 50001

Systém hospodárenia s energiou pri spracovaní plastov, vývoji, konštruovaní, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytlačovaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

Teilnahmebestätigung für das Netzwerk IK-Energieeffizienznetzwerk

Teilnahmebestätigung für IK-Energieeffizienznetzwerk

hünersdorff nimmt an der gemeinsamen Initiative der Bundesregierung sowie Verbänden und Organisationen aus der deutschen Wirtschaft teil. Die Initiative unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums setzt sich dafür ein, durch die Netzwerkarbeit eine Einsparung von 5 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Das Zertifikat herunterladen (PDF, 268 kB)

Nemecký spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálov D/BAM 4153

Audit vykonaný podľa noriem pre nebezpečné látky BAM, Nemecký spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálov, BAM-GGR 001. Uznanie programu na zabezpečenie kvality (QSP) pri výrobe obalov na prepravu nebezpečných látok Previerky vykonáva dvakrát ročne skúšobňa TÜV-Süd. Stiahnuť certifikát (PDF, 1 MB)

Certifikát spol. hünersdorff pre verejné zákazky

Týmto certifikátom poradenská spol. IHK Auftragsberatungsstelle Baden-Württemberg potvrdzuje, že spoločnosť je kvalifikovaná ako odborne zdatná, produktívna a spoľahlivá spoločnosť pre oblasť verejných zákaziek.

Stiahnuť certifikát (PDF, 253 kB)

Kódex správania GKV

Týmto kódexom správania GKV (Code of Conduct) sa spol. hünersdorff GmbH hlási v rámci svojej podnikateľskej činnosti k spoločenskej zodpovednosti.

 

Stiahnuť certifikát tu (PDF, 561 kB)