Stiahnuť

Jedným kliknutím: Dokumenty na stiahnutie

Nahrajte si dokumenty spol. hünersdorff priamo do vášho počítača.

Katalóg výrobkov spol. hünersdorff

Prehľad všetkých výrobkov: V aktuálnom katalógu výrobkov nájdete celý program výrobkov spol. hünersdorff.

 

Stiahnuť katalóg (PDF, 9.3 MB)

Náš listovací katalóg (externý odkaz)

TÜV geprüfte Fertigung

Die Fertigung der hünersdorff Kraftstoffkanister erfolgt nach den Vorgaben des ADR für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. Nach diesem Reglement wird unsere Fertigung regelmäßig durch den TÜV SÜD überwacht. Damit ist der hohe Qualitätsanspruch an unsere Produkte gesichert.

 

Download (JPG, 3 mB)

Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete naše Všeobecné obchodné podmienky.

 

Stiahnuť VOP (PDF, 148 kB)

IK Logo

IK certification "Zero Pellet Loss"

Spol. hünersdorff GmbH sa podieľa na iniciatíve IK „Null Granulatverlust“ (žiadne straty granulátu) na ochranu životného prostredia proti znečisteniu plastmi.

 

Stiahnuť certifikát (PDF, 120 kB)

Informácie o nariadení KOM

Tu nájdete informácie o nariadení KOM a nové symboly nebezpečenstiev, ako aj príklady nových etikiet.

 

Stiahnuť Informačný list KOM (PDF, 395 kB)

Etikety (PDF, 680 kB)

iso 8317 certification

ISO 8317 Child Resistant Closure

Our 60mm child resistant jerrycan closures are certified according to ISO 8317.

Download the certificate (PDF, 1.3 MB)

Nemecký spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálov D/BAM 4153

Audit vykonaný podľa noriem pre nebezpečné látky BAM, Nemecký spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálov, BAM-GGR 001. Uznanie programu na zabezpečenie kvality (QSP) pri výrobe obalov na prepravu nebezpečných látok Previerky vykonáva dvakrát ročne skúšobňa TÜV-Süd. Stiahnuť certifikát (PDF, 1 MB)

DIN EN ISO 9001

Systém riadenia kvality pri spracovaní plastov, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytláčaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

STN EN ISO 14001

Systém manažérstva environmentu pri spracovaní plastov, vývoji, konštruovaní, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytlačovaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 123 kB)

DIN EN ISO 50001

Systém hospodárenia s energiou pri spracovaní plastov, vývoji, konštruovaní, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytlačovaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

Potvrdenie o ú?asti na iniciatíve IK-Energieeffizienznetzwerk

Potvrdenie o účasti na iniciatíve IK-Energieeffizienznetzwerk

Spoločnosť hünersdorff sa podieľa na spoločnej iniciatíve spolkovej vlády, ako aj združení a organizácií z prostredia nemeckého hospodárstva. Iniciatíva v gescii spolkového ministerstva hospodárstva sa zasadzuje o to, aby sa vďaka práci v zosietených systémoch dosiahla úspora 5 miliónov ton emisií skleníkových plynov.

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

Kódex správania GKV

Týmto kódexom správania GKV (Code of Conduct) sa spol. hünersdorff GmbH hlási v rámci svojej podnikateľskej činnosti k spoločenskej zodpovednosti.

 

Stiahnuť certifikát tu (PDF, 146 kB)

Chemická odolnosť plastov

Tu získate prehľad o chemickej odolnosti plastov. Tabuľky „Chemická odolnosť plastov“, „Plasty a ich vlastnosti“ a „Viskozita médií“, ako aj údaje o chemickej odolnosti v príslušných opisoch výrobkov boli zostavené na základe údajov od rôznych výrobcov surovín.

 

Stiahnuť Chemická odolnosť (PDF, 293 kB)

Odkaz na zdroj http://www.buerkle.de/chemische-bestaendigkeit.html

Certifikát spol. hünersdorff pre verejné zákazky

Týmto certifikátom poradenská spol. IHK Auftragsberatungsstelle Baden-Württemberg potvrdzuje, že spoločnosť je kvalifikovaná ako odborne zdatná, produktívna a spoľahlivá spoločnosť pre oblasť verejných zákaziek.

Stiahnuť certifikát (PDF, 253 kB)

Logo spol. hünersdorff

Ak potrebujete logo spol. hünersdorff na vytvorenie vlastných tlačív, môžete si ho jednoducho stiahnuť tu – v rôznych formátoch.

 

Logo, uvoľnené (PNG, 300 dpi, 21 kB)

Logo, čiernobiele (PNG, 200 dpi, 93 kB)

Logo, vektorová grafika (EPS, 276 kB)

 

Tip: Aby sa obrázky neotvorili, ale aby sa namiesto toho zobrazilo dialógové okno na uloženie, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a vyberte možnosť „Uložiť ako“

Súbor BMEcat 1.2

Tu môžete vždy získať najaktuálnejší súbor katalógu vo formáte BMEcat, verzia 1.2.

Spojte sa, prosím, s naším oddelením IT služby.

Registrierung nach § 9 VerpackG

Europaweit gilt für Verpackungen, dass der Hersteller eines Produkts auch für die Verpackung die Produktverantwortung im Sinne von Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung übernimmt. Die Umsetzung in Deutschland erfolgt über das Verpackungsgesetz (VerpackG). Die Zentrale Stelle Verpackungsregister übernimmt in diesem Zusammenhang die Aufgabe, die Produktverantwortlichen zu registrieren und damit öffentlich zu machen und über weitere Aufgaben (z. B. Datenmeldung) für Transparenz und Rechtsklarheit zu sorgen. Die weiteren ökologischen Ziele, wie u. a. die Erfüllung der Recyclingquoten und die finanzielle Förderung von nachhaltigeren Verpackungen, werden durch die Zentrale Stelle Verpackungsregister überwacht. Unter folgendem Link können Sie unsere Registrierung herunterladen:

 

Die Registrierung herunterladen