Stiahnuť

Jedným kliknutím: Dokumenty na stiahnutie

Nahrajte si dokumenty spol. hünersdorff priamo do vášho počítača.

Katalóg výrobkov spol. hünersdorff

Prehľad všetkých výrobkov: V aktuálnom katalógu výrobkov nájdete celý program výrobkov spol. hünersdorff.

 

Stiahnuť katalóg (PDF, 9.3 MB)

Náš listovací katalóg (externý odkaz)

Kvalita preverená skúšobňou TÜV

Výroba kanistrov na palivo hünnersdorf prebieha v súlade s predpismi ADR pre balenia na prepravu nebezpečného tovaru. Podľa týchto predpisov je naša výroba pravidelne kontrolovaná skúšobňou TÜV SÜD. Tým sa zabezpečuje vysoká požiadavka na kvalitu našich produktov.

 

Stiahnuť (JPG, 3 mB)

Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete naše Všeobecné obchodné podmienky.

 

Stiahnuť VOP (PDF, 148 kB)

100% Ökostrom

Seit 2019 bezieht hünersdorff ausschließlich Ökostrom.

 

Zum Zertifikat (PDF, 675kB)

KLIMAFIT – hünersdorff macht Klimaschutz

hünersdorff hat im Jahr 2021/2022 an dem vom Land Baden-Würtemberg geförderten Projekt mit Erfolg teilgenommen.

 

Zum Zertifikat (PDF, 639kB)

GLS-Zertifikat

hünersdorff nimmt aktiv am GLS KlimaProtect-Programm teil.

 

 

Zum Zertifikat (PDF, 108KB)

 

 

 

IK Logo

IK certification "Zero Pellet Loss"

Spol. hünersdorff GmbH sa podieľa na iniciatíve IK „Null Granulatverlust“ (žiadne straty granulátu) na ochranu životného prostredia proti znečisteniu plastmi.

 

Stiahnuť certifikát (PDF, 120 kB)

Informácie o nariadení KOM

Tu nájdete informácie o nariadení KOM a nové symboly nebezpečenstiev, ako aj príklady nových etikiet.

 

Stiahnuť Informačný list KOM (PDF, 395 kB)

Etikety (PDF, 680 kB)

iso 8317 certification

ISO 8317 Child Resistant Closure

Naše skrutkovacie uzávery kanistrov 60 mm s detskou poistkou sú certifikované podľa ISO 8317.

Stiahnuť certifikát (PDF, 236 kB)

Nemecký spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálov D/BAM 2433

Audit vykonaný podľa noriem pre nebezpečné látky BAM, Nemecký spolkový ústav pre výskum a testovanie materiálov, BAM-GGR 001. Uznanie programu na zabezpečenie kvality (QSP) pri výrobe obalov na prepravu nebezpečných látok Previerky vykonáva dvakrát ročne skúšobňa TÜV-Süd. Stiahnuť certifikát (PDF, 1 MB)

DIN EN ISO 9001

Systém riadenia kvality pri spracovaní plastov, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytláčaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

STN EN ISO 14001

Systém manažérstva environmentu pri spracovaní plastov, vývoji, konštruovaní, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytlačovaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 123 kB)

DIN EN ISO 50001

Systém hospodárenia s energiou pri spracovaní plastov, vývoji, konštruovaní, výrobe a predaji výrobkov vyrobených odlievaním vstrekovaním a vytlačovaním s vyfukovaním

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

Potvrdenie o ú?asti na iniciatíve IK-Energieeffizienznetzwerk

Potvrdenie o účasti na iniciatíve IK-Energieeffizienznetzwerk

Spoločnosť hünersdorff sa podieľa na spoločnej iniciatíve spolkovej vlády, ako aj združení a organizácií z prostredia nemeckého hospodárstva. Iniciatíva v gescii spolkového ministerstva hospodárstva sa zasadzuje o to, aby sa vďaka práci v zosietených systémoch dosiahla úspora 5 miliónov ton emisií skleníkových plynov.

Stiahnuť certifikát (PDF, 268 kB)

Kódex správania GKV

Týmto kódexom správania GKV (Code of Conduct) sa spol. hünersdorff GmbH hlási v rámci svojej podnikateľskej činnosti k spoločenskej zodpovednosti.

 

Stiahnuť certifikát tu (PDF, 146 kB)

Chemická odolnosť plastov

Tu získate prehľad o chemickej odolnosti plastov. Tabuľky „Chemická odolnosť plastov“, „Plasty a ich vlastnosti“ a „Viskozita médií“, ako aj údaje o chemickej odolnosti v príslušných opisoch výrobkov boli zostavené na základe údajov od rôznych výrobcov surovín.

 

Stiahnuť Chemická odolnosť (PDF, 293 kB)

Odkaz na zdroj http://www.buerkle.de/chemische-bestaendigkeit.html

Die hünersdorff Verkauf- und Versandverpackungen sind gem. VerpackungsG registriert und können mit dem Recyclingsystem Grüner Punkt entsorgt werden.


Mehr Informationen zu Grüner Punkt

Das Umweltzertifikat Grüner Punkt bestätigt die Einsparung in diversen Wirkungskategorien


Logo spol. hünersdorff

Ak potrebujete logo spol. hünersdorff na vytvorenie vlastných tlačív, môžete si ho jednoducho stiahnuť tu – v rôznych formátoch.

 

Logo, uvoľnené (PNG, 300 dpi, 21 kB)

Logo, čiernobiele (PNG, 200 dpi, 93 kB)

Logo, vektorová grafika (EPS, 276 kB)

 

Tip: Aby sa obrázky neotvorili, ale aby sa namiesto toho zobrazilo dialógové okno na uloženie, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a vyberte možnosť „Uložiť ako“

Súbor BMEcat 1.2

Tu môžete vždy získať najaktuálnejší súbor katalógu vo formáte BMEcat, verzia 1.2.

Spojte sa, prosím, s naším oddelením IT služby.

Registrácia podľa § 9 zákona o obaloch (VerpackG)

V celej Európe platí pre obaly, že výrobca produktu preberá produktovú zodpovednosť aj za obal v zmysle obmedzenia, opätovného používania a recyklácie. Realizácia v Nemecku prebieha prostredníctvom zákona o obaloch (nem. skratka zákona VerpackG). Ústredný orgán registra obalov preberá v tejto súvislosti úlohu registrácie osoby zodpovednej za výrobok, a tým jej zverejnenie a prostredníctvom ďalších úloh (napr. nahlasovanie údajov) má zabezpečiť transparentnosť a právnu jednoznačnosť. Ďalšie ekologické ciele, ako okrem iného splnenie recyklačných kvót a finančná podpora udržateľnejších obalov, sú kontrolované ústredným orgánom registra obalov. Na nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť našu registráciu:

 

Stiahnuť registráciu