Elektronická faktúra

 • Faktúry s digitálnym podpisom


  Radi vám pošleme faktúry v elektronickej forme s digitálnym podpisom. Vďaka podpísaným faktúram sa posúvame o krok bližšie k bezpapierovej kancelárii a výrazne zlepšujeme tok faktúr. Kvalifikovaný elektronický podpis je zárukou uznania zo strany daňového úradu.

  Demo faktúra

  Už ste sa stali príjemcom:

  Dostali ste faktúru vo formáte PDF s elektronickým podpisom, ktorý je súčasťou dokumentu PDF. Vaše faktúry od spol. hünersdorff si môžete jednoducho a bez problémov uložiť na váš pevný disk. Faktúru si nemusíte tlačiť, pre daňový úrad je relevantný iba podpísaný súbor faktúry.

  Dôležité: Podobne ako všetky vaše údaje by ste mali pravidelne zálohovať (backup) aj vaše faktúry.

  Faktúru vo formáte PDF s elektronickým podpisom si môžete skontrolovať na portáli

  https://www.seccommerce.de/de/produkte/webcontrust/secsigner/secsigner_verify.html

  alebo pomocou softvéru na overovanie podpisov, ktorý poskytuje spol. SecCommerce na bezplatné stiahnutie na internete. V prípade zmeny faktúry po expedovaní tovaru bude táto zmena jasne zobrazená. Obráťte sa, prosím, v takomto prípade na naše oddelenie IT služieb.

  Predpokladom kontroly faktúry je, že súbory nearchivujete vo forme výtlačkov, ale ukladáte si ich v elektronickej podobe a neupravujete súbory PDF. Pred ďalším spracovaním faktúry, napr. na uplatnenie odpočtu DPH na vstupe, ste podľa zákona povinní vykonať kontrolu podpisu sami. V prípade potreby môžete súbor PDF a kontrolný súbor podpisu zaslať daňovému úradu.