Download

W skrócie: Dokumenty do pobrania

Pobierz dokumenty hünersdorff bezpośrednio na swój komputer.

Katalog produktów hünersdorff

Przegląd wszystkich produktów: W aktualnym katalogu produktów znajdziesz kompletny program produktów hünersdorff.

 

Pobierz katalog (PDF, 9.3 MB)

Nasz katalog w wersji do przeglądania (odsyłacz zewnętrzny)

Produkcja sprawdzona przez TÜV

Kanistry na paliwo hünersdorff są produkowane zgodnie z wymaganiami ADR dla opakowań przeznaczonych do transportu substancji niebezpiecznych. Zgodnie z tymi przepisami nasza produkcja jest regularnie sprawdzana przez TÜV SÜD. Dzięki temu zapewniona jest wysoka jakość naszych produktów.

 

Download (JPG, 3 MB)

Ogólne Warunki Handlowe

Tutaj otrzymasz Ogólne Warunki Handlowe.

 

Pobierz OWH (PDF, 148 kB)

100% Ökostrom

Seit 2019 bezieht hünersdorff ausschließlich Ökostrom.

 

Zum Zertifikat (PDF, 675kB)

KLIMAFIT – hünersdorff macht Klimaschutz

hünersdorff hat im Jahr 2021/2022 an dem vom Land Baden-Würtemberg geförderten Projekt mit Erfolg teilgenommen.

 

Zum Zertifikat (PDF, 639kB)

GLS-Zertifikat

hünersdorff nimmt aktiv am GLS KlimaProtect-Programm teil.

 

 

Zum Zertifikat (PDF, 108KB)

 

 

 

IK Logo

IK certification "Zero Pellet Loss"

Firma hünersdorff GmbH jest częścią inicjatywy IK „Bez strat granulatu”, której celem jest ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.

 

Pobierz certyfikat (PDF, 120 KB)

Informacje dotyczące rozporządzenia GHS

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące rozporządzenia GHS i nowych symboli zagrożenia oraz przykłady nowych etykiet.

 

Pobierz biuletyn informacyjny GHS (PDF, 395 KB)

Etykiety (PDF, 680 KB)

iso 8317 certification

ISO 8317 Child Resistant Closure

Nasze zakrętki 60 mm do kanistrów z zabezpieczeniem przed dziećmi posiadają certyfikat wg ISO 8317.

Pobierz certyfikat (PDF, 236 kB)

Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung - BAM): D/BAM 2433

Audyt przeprowadzony zgodnie z zasadami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, opracowanymi przez Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów, BAM-GGR 001. Przyjęcie programu zapewnienia jakości (QSP) dotyczącego produkcji opakowań do transportu towarów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana dwa razy w roku przez TÜV-Süd. Pobierz certyfikat (PDF, 1 MB)

DIN EN ISO 9001

System zarządzania jakością dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji i dystrybucji kształtek wtryskowych i wydmuchiwanych.

Pobierz certyfikat (PDF, 268 kB)

DIN EN ISO 14001

System zarządzania środowiskiem dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, projektowania, konstrukcji, produkcji i dystrybucji kształtek wtryskowych i wydmuchiwanych

Pobierz certyfikat (PDF, 123 kB)

DIN EN ISO 50001

System zarządzania energią dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, projektowania, konstrukcji, produkcji i dystrybucji kształtek wtryskowych i wydmuchiwanych.

Pobierz certyfikat (PDF, 268 kB)

Potwierdzenie uczestnictwa w inicjatywie IK-Energieeffizienznetzwerk

Potwierdzenie uczestnictwa w inicjatywie IK-Energieeffizienznetzwerk

Firma hünersdorff uczestniczy we wspólnej inicjatywie rządu federalnego oraz stowarzyszeń i organizacji niemieckiej gospodarki. Celem tej inicjatywy pod auspicjami Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii jest osiągnięcie dzięki sieci kontaktów i współpracy oszczędności w wysokości 5 milionów ton emisji gazu cieplarnianego.

Pobierz certyfikat (PDF, 268 kB)

Kodeks postępowania GKV

Przyjmując niniejszy kodeks postępowania GKV (Code of Conduct), firma hünersdorff GmbH wyraźnie potwierdza stosowanie zasad odpowiedzialności społecznej w ramach swojej działalności.

 

Pobierz certyfikat (PDF, 146 kB)

Trwałość chemiczna tworzyw sztucznych

Tutaj otrzymasz kompletne informacje na temat chemicznej trwałości tworzyw sztucznych. Tabele „Trwałość chemiczna tworzyw sztucznych”, „Tworzywa sztuczne i ich właściwości” i „Lepkość mediów” oraz informacje na temat trwałości chemicznej w poszczególnych opisach produktów zostały wymienione na podstawie danych różnych producentów surowców.

 

Pobierz trwałość chemiczną (PDF, 293 kB)

Źródło: http://www.international-chocolates.com/

Die hünersdorff Verkauf- und Versandverpackungen sind gem. VerpackungsG registriert und können mit dem Recyclingsystem Grüner Punkt entsorgt werden.


Mehr Informationen zu Grüner Punkt

Das Umweltzertifikat Grüner Punkt bestätigt die Einsparung in diversen Wirkungskategorien


Logo hünersdorff

Jeśli potrzebujesz logo hünersdorff do stworzenia własnych materiałów drukowanych, pobierz je tutaj – dostępne w różnych formatach:

 

Logo, udostępnione (PNG, 300dpi, 21KB)

Logo, czarno-białe (JPG, 200dpi, 93KB)

Logo, jako grafika wektorowa (EPS, 276KB)

 

Wskazówka: Aby grafiki się nie otwierały, lecz pojawiało się okno zapisywania, kliknij prawym przyciskiem myszy odsyłacz i wybierz „Zapisz element docelowy jako”.

BMEcat 1.2 plik

Tutaj możesz zawsze otrzymać aktualny plik katalogu w formacie BMEcat wersji 1.2.

Skontaktuj się z naszym Serwisem IT.

Rejestracja zgodnie z § 9 niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG)

W Europie dla opakowań obowiązuje zasada, że producent wyrobu ponosi również odpowiedzialność za opakowanie wyrobu pod względem zapobiegania, powtórnego wykorzystania i utylizacji. W Niemczech wdrożenie tej zasady odbywa się poprzez ustawę o opakowaniach. Centralny rejestr opakowań ma w tym zakresie za zadanie rejestrowanie podmiotów odpowiedzialnych za produkty, a tym samym ich upublicznianie, a poprzez dalsze zadania (np. zgłaszanie informacji) dbanie o transparencję i przejrzystość prawną. Centralny rejestr opakowań realizuje również inne cele ekologiczne, m.in. spełnienie wskaźników recyklingowych i finansowe wspieranie opakowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Pod poniższym linkiem można pobrać naszą rejestrację:

 

Pobierz rejestrację