Certyfikacja

Czarno na białym: Jakość hünersdorff

We wszystkich dziedzinach działania przedsiębiorstwa firma hünersdorff kieruje się potrzebami klientów i rynku. Firma hünersdorff wyznaczyła sobie wysokie standardy jakościowe. Odpowiednie certyfikacje mówią same za siebie.

DIN EN ISO 9001

System zarządzania jakością dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji i dystrybucji kształtek wtryskowych i wydmuchiwanych.

Pobierz certyfikat (PDF, 268 kB)

DIN EN ISO 14001

System zarządzania środowiskiem dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, projektowania, konstrukcji, produkcji i dystrybucji kształtek wtryskowych i wydmuchiwanych

Pobierz certyfikat (PDF, 123 kB)

DIN EN ISO 50001

System zarządzania energią dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, projektowania, konstrukcji, produkcji i dystrybucji kształtek wtryskowych i wydmuchiwanych.

Pobierz certyfikat (PDF, 268 kB)

Potwierdzenie uczestnictwa w inicjatywie IK-Energieeffizienznetzwerk

Potwierdzenie uczestnictwa w inicjatywie IK-Energieeffizienznetzwerk

Firma hünersdorff uczestniczy we wspólnej inicjatywie rządu federalnego oraz stowarzyszeń i organizacji niemieckiej gospodarki. Celem tej inicjatywy pod auspicjami Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii jest osiągnięcie dzięki sieci kontaktów i współpracy oszczędności w wysokości 5 milionów ton emisji gazu cieplarnianego.

Pobierz certyfikat (PDF, 268 kB)

Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung – BAM): D/BAM 4153

Audyt przeprowadzony zgodnie z zasadami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, opracowanymi przez Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów, BAM-GGR 001. Przyjęcie programu zapewnienia jakości (QSP) dotyczącego produkcji opakowań do transportu towarów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana dwa razy w roku przez TÜV-Süd. Pobierz certyfikat (PDF, 1 MB)

Certyfikat hünersdorff kwalifikacji do zamówień publicznych

Przyznając niniejszy certyfikat, Punkt Konsultacyjny ds. Zamówień Publicznych Izby Przemysłowo-Handlowej Badenii-Wirtembergii zaświadcza, że firma hünersdorff jest kwalifikowana jako fachowe, sprawne i niezawodne przedsiębiorstwo do wykonywania zamówień publicznych.

Pobierz certyfikat (PDF, 253 kB)

Kodeks postępowania GKV

Przyjmując niniejszy kodeks postępowania GKV (Code of Conduct), firma hünersdorff GmbH wyraźnie potwierdza stosowanie zasad odpowiedzialności społecznej w ramach swojej działalności.

 

Pobierz certyfikat (PDF, 561 kB)