Dane firmy

Dane firmy

hünersdorff GmbH
Kunststoffverarbeitung
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg
tel.: +49 7141 147-0
faks: +49 7141 147-290

e-mail: info@huenersdorff.de

Wspólnik Zarządzający:
Andreas Schiemann

Dyrektor Zarządzający:
Dr. Robin Mattheis

Sąd Rejestrowy:
Stuttgart HRB 200312

NIP VAT-UE wg § 27 a niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług:
DE 811244614

Wykluczenie odpowiedzialności

hünersdorff GmbH dokłada wszelkich starań, by udostępniać na tej stronie internetowej zawsze aktualne, poprawne i pełne informacje. Nie odpowiadamy jednak ani nie dajemy gwarancji aktualności, poprawności i kompletności informacji udostępnionych na tej stronie internetowej.

 

Dotyczy to również wszystkich łączy, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się odsyłacze na naszej stronie. Firma hünersdorff GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron www, do których prowadzi łącze. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia udostępnionych informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Oświadczenie

Informacje ogólne
Zagwarantowanie ochrony danych osobowych i dóbr osobistych jest dla nas priorytetem. Dane naszych klientów traktujemy z pełną odpowiedzialnością. Zgodnie z § 4g Federalnej Ust. o Ochronie Danych (BDSG) administrator danych musi udostępnić w odpowiedni sposób każdej osobie na żądanie informacje określone w § 4e BDSG. Obowiązek ten wypełniamy bezpośrednio w formie publicznego oświadczenia.

1. Nazwa odpowiedzialnego podmiotu:
hünersdorff GmbH
Kunststoffverarbeitung

2. Zarząd
Andreas Schiemann, Dr. Robin Mattheis

 

3. Adres odpowiedzialnego podmiotu:
hünersdorff GmbH
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg

4. Cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych:
Obecność w Internecie firmy hünersdorff GmbH służy ogólnej informacji na temat przedsiębiorstwa i jego działalności.

Poszczególne obszary obecności w Internecie lub poszczególne podstrony służą również dodatkowym celom.

4.1. Zakładka dla kandydatów na podstronie Kariera to miejsce, gdzie osoby zainteresowane mogą ubiegać się o pracę, praktykę lub inne stanowiska.

4.2. Inne strony dotyczą specjalnych tematów lub posiadają specyficzne funkcje. Szczegóły wynikają z treści poszczególnych stron.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w określonych wyżej celach, o ile przy gromadzeniu danych nie podano innych specjalnych celów.

Dane nie są przetwarzane do innych celów niż te opisane.

 


5. Opis grup osób i dotyczących ich danych oraz kategorii danych:
Dane klientów, pracowników i dostawców, o ile są one konieczne do realizacji celów określonych w pkt. 4.

6. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Instytucje publiczne w razie istnienia przepisów prawa wyższej rangi, zewnętrzni zleceniobiorcy odpowiednio do § 11 BDSG oraz zewnętrzne placówki i wewnętrzne działy hünersdorff GmbH do realizacji celów określonych w pkt. 4.

 

7. Terminy usunięcia danych:
Ustawodawca określił różnorodne obowiązki i terminy dotyczące przechowywania. Po upływie tych terminów odpowiednie dane są rutynowo usuwane. O ile przepis ten nie dotyczy danych, są one usuwane, jeśli cele określone w pkt. 4 nie są realizowane.

 

8. Zaplanowane przekazywanie danych do państw trzecich:
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest planowane.