Impressum

Impressum

hünersdorff GmbH

Kunststoffverarbeitung
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg


Tel.: +49 7141 147-0
Fax: +49 7141 147-290

Geschäftsführender Gesellschafter:
Andreas Schiemann

Geschäftsführer:
Dr. Robin Mattheis

Registergericht:
Stuttgart HRB 200312

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 811244614

Aansprakelijkheid

De firma hünersdorff GmbH ziet erop toe, dat op deze website actuele, juiste en volledige gegevens ter beschikking worden gesteld. Toch kan de firma niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie.

 

Dit geld ook voor alle links waarnaar deze website direct of indirect verwijst. De firma hünersdorff GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een pagina die via een link wordt bereikt. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen van de verstrekte informatie door te voeren.

Openbare procedurelijst

Algemeen
De privacybescherming - de vrijwaring van uw persoonlijke rechten - is voor ons van groot belang. U kunt er van op aan dat wij heel verantwoordelijk met uw gegevens omgaan. Conform § 4g BDSG moet de verantwoordelijke voor de privacybescherming op aanvraag van iedereen op gepaste wijze de in § 4e BDSG gedefinieerde lijsten beschikbaar stellen. Deze verplichting komen wij onmiddellijk na in de vorm van een openbare procedurelijst.

1. Naam van de verantwoordelijke entiteit:
hünersdorff GmbH
Kunststoffverarbeitung

2. Directie
Andreas Schiemann, Dr. Robin Mattheis

 

3. Adres van de verantwoordelijke entiteit:
hünersdorff GmbH
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg

4. Doel van het verzamelen, verwerken of het gebruik van gegevens:
De internetactiviteiten van hünersdorff GmbH zijn bedoeld om algemene informatie over de onderneming en haar activiteiten te verstrekken.

Enkele internetactiviteiten of bepaalde subpagina's overstijgen dat doel.

4.1. De sollicitatiepagina op de carrière-website, waar geïnteresseerden kunnen solliciteren naar een baan, een stageplaats of andere betrekkingen.

4.2. Andere pagina's over speciale thema's of met specifieke functies. De details leest u op de respectieve pagina's.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens dient voor het uitoefenen van bovenvermelde doeleinden, voor zover er geen meer specifieke doelstellingen bij het verzamelen van de gegevens worden aangegeven.

De gegevensverwerking buiten de respectievelijke doeleinden vindt niet plaats.

 


5. Beschrijving van de betroffen personengroepen en van de respectieve gegevens en categorieën van gegevens:
gegevens van klanten, werknemers en leveranciers, voor zover ze voor het vervullen van de onder 4. genoemde doeleinden vereist zijn.

6. Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld:
openbare instanties wanneer er wettelijke bepalingen zijn die voorrang genieten, externe opdrachtgevers conform § 11 BDSG en externe entiteiten en interne afdeling van hünersdorff GmbH ter vervulling van de onder 4. vermelde doeleinden.

 

7. Termijnen voor het wissen van gegevens:
de wetgever heeft tal van verplichtingen en termijnen betreffende het bewaren van gegevens gedefinieerd. Na het vervallen van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig gewist. Voor zover de gegevens hiervoor niet in aanmerking komen, worden ze gewist, wanneer de onder 4. vermelde voorwaarden wegvallen.

 

8. Geplande overdracht van gegevens in derde landen:
de overdracht van gegevens in derde landen is niet gepland.