Adatgyűjtésre vonatkozó információk

1. az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

Az adatgyűjtését felelős (jogi) személy:

Hünersdorff GmbH

Ügyvezetők:

Andreas Schiemann, Dr. Robin Mattheis

Eisenbahnstraße 6

71636 Ludwigsburg

Tel. +49 7141 147 – 0

Fax. +49 7141 147 - 290

 

2. Az adatvédelmi megbízott elérhetőségei

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 München

E-mail: datenschutz@dataguard.de 

 

3. Az adatfeldolgozás céljai és jogalapjai

Az adatfeldolgozás céljai:

Az Ön személyes adatait a következő célból gyűjtjük: 

 • Kapcsolatfelvétel
 • A szerződés előkészítése
 • Megbízás lebonyolítása
 • Beszerzés lebonyolítása.

Az adatfeldolgozás jogalapjai:

Az Ön adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondat b) pontja alapján történik a munkaszerződések teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondat c) pontja alapján a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.

 

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Ön személyes adatait a következők részére továbbítjuk:

 • Ügyvezetés 
 • Beszerzési munkatársak 
 • Értékesítési munkatársak
 • Logisztikai munkatársak
 • Könyvelésen dolgozó munkatársak
 • Minőségbiztosításért felelős munkatársak 

  

5. A feldolgozással érintett személyes adatok kategóriái

Az alábbi személyes adatok feldolgozására kerül sor:

 • név
 • keresztnév
 • Cím (hivatali)
 • E-mail cím

 

6. Személyes adatok továbbítása harmadik országok részére

A személyes adatok harmadik országba történő továbbítása jelenleg nem történik, és az nem is tervezett.

 

7. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Ön adatait a gyűjtést követően az adatkezelő személy fogja tárolni mindaddig, amíg az - a törvényes tárolási időszakok figyelembe vétele mellett - az adott feladat teljesítése érdekében szükséges.

 

8. Az érintett személy jogai

Az általános adatvédelmi rendelet szerint Ön a következő jogokkal bír:

AZ Ön személyes adatainak feldolgozása esetén Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az Ön személyére vonatkozóan tárolt adatokról tájékoztatást kapjon (GDPR 15. cikk).

Amennyiben pontatlan személyes adatok feldolgozására kerül sor, akkor Ön jogosult arra, hogy kérhesse az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését (GDPR 16. cikk).

A törvényi előfeltételek megléte esetén Ön kérheti a feldolgozás törlését vagy korlátozását, valamint a feldolgozással szembeni kifogást emelhet (a GDPR 17., 18. és 21. cikke).

Ha hozzájárult az adatfeldolgozáshoz vagy adatfeldolgozási szerződés áll fenn, és az adatok feldolgozása automatizált eljárásokkal történik, Ön adott esetben gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát (GDPR 20. cikk).

Továbbá fennáll a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga (DSGVO 77. cikk).

 

9. Forrás, amelyből a személyes adatok származnak

A személyes adatok a következő forrásokból származnak:

Nem használunk adatokat külső adatbázisokból.