elektronická faktura

 • Faktury s digitálním podpisem


  Faktury vám rádi předložíme v elektronické podobě s digitálním podpisem. O krůček se tak přiblížíme kancelářím bez papírování a výrazně zlepšíme oběh faktur. Kvalifikovaný elektronický podpis zaručuje, že bude faktura uznána finančním úřadem.

  Vzor faktury

  Již jste příjemcem:

  Již jste obdrželi fakturu ve formě souboru .pdf spolu s elektronickým podpisem, který je v tomto PDF obsažen. Faktury od firmy hünersdorff si můžete jednoduše a bez problémů ukládat na pevný disk ve svém počítači. Nemusíte je tisknout, finančnímu úřadu postačí soubor s elektronickým podpisem.

  Důležité: Stejně jako všechna ostatní data byste si měli samozřejmě i všechny faktury pravidelně zálohovat.

  Fakturu ve formátu PDF s elektronickým podpisem lze ověřit na portálu

  https://www.seccommerce.de/de/produkte/webcontrust/secsigner/secsigner_verify.html

  nebo pomocí programu na ověřování podpisů od firmy SecCommerce, který je na internetu k dispozici zdarma ke stažení. Pokud byla faktura po zaslání změněna, tato skutečnost se vám zřetelně zobrazí. V takovém případě se prosím obraťte na náš IT servis.

  Předpokladem pro ověření faktury je to, že si soubory nearchivujete v tištěné podobě, ale v podobě elektronické, a že na příslušném souboru .pdf neprovádíte žádné změny. Než začnete fakturu dále používat, například při uplatňování daňového odpisu, jste ze zákona povinni sami provést ověření podpisu. V případě potřeby můžete finančnímu úřadu předat příslušný soubor .pdf a soubor na ověření podpisu.