Impressum

Impressum

hünersdorff GmbH
Kunststoffverarbeitung
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg

 

Tel.: +49 7141 147-0
Fax: +49 7141 147-290

Společník a jednatel:
Andreas Schiemann

 

Jednatel:
Dr. Robin Mattheis

 

Rejstříkový soud:
Stuttgart HRB 200312

 

Daňové identifikační číslo podle § 27 a spolkového zákona o dani z přidané hodnoty:
DE 811244614

Vyloučení záruky

Společnost hünersdorff GmbH se snaží uvádět na těchto stránkách aktuální, správné a úplné informace. Za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto stránkách však nenese odpovědnost.

 

To platí také pro všechny ostatní stránky, na které tyto stránky přímo či nepřímo odkazují. Společnost hünersdorff GmbH neodpovídá za obsah stránek, na které odkazuje. Vyhrazujeme si právo měnit či doplňovat zde uváděné informace bez předchozího upozornění.

Registr zpracování osobních údajů

Všeobecné informace
Zajištění ochrany osobních údajů – ochrana vašich práv osobnosti – je pro nás důležitým úkolem. Můžete si být jisti, že s vašimi údaji zacházíme zodpovědně. Podle § 4g spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG) musí pověřená osoba pro ochranu údajů na požádání komukoli vhodným způsobem zpřístupnit údaje podle § 4e zákona BDSG. Tuto povinnost plníme formou veřejného registru zpracování osobních údajů.

1. Jméno odpovědného orgánu:
hünersdorff GmbH
Zpracování plastů

2. Jednatelé
Andreas Schiemann, Dr. Robin Mattheis

 

3. Adresa odpovědného orgánu:
hünersdorff GmbH
Eisenbahnstraße 6
71636 Ludwigsburg

4. Účel získávání, zpracování nebo využívání osobních údajů:
Internetová prezentace společnosti hünersdorff GmbH slouží k obecnému informování o podniku a jeho činnostech.

Jednotlivé oblasti této internetové prezentace nebo jednotlivé podstránky slouží také k dalším účelům.

4.1. Část pro uchazeče o zaměstnání na webových stránkách pro kariéru, ve které se mohou zájemci ucházet o pracovní místo, praxi nebo jiné místo.

4.2. Další stránky se speciální tématikou nebo specifickými funkcemi. Konkrétní podrobnosti vyplývají z obsahu příslušných stránek.

Získávání, zpracování a využívání osobních údajů se provádí pro výše uvedené účely, pokud nebyly při shromažďování údajů uvedeny žádné konkrétnější účely.

Zpracování údajů pro jiné než příslušné účely se neprovádí.

 


5. Popis dotčených skupin osob a souvisejících osobních údajů a jejich kategorií:
Údaje o zákaznících, zaměstnancích a dodavatelích, pokud jsou zapotřebí pro účely podle bodu 4.

6. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být osobní údaje sdělovány:
Orgány státní správy v případě existence prioritních právních předpisů, externí zhotovitelé podle § 11 spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG) a externí pracoviště a interní oddělení společnosti hünersdorff GmbH pro účely podle bodu 4.

 

7. Předepsané lhůty pro vymazání údajů:
Legislativa nařizuje rozmanité povinnosti a lhůty pro uchování údajů. Po uplynutí těchto lhůt se příslušné údaje rutinně vymažou. Pokud se na údaje takováto nařízení nevztahují, provádí se jejich vymazání poté, co pominou účely podle bodu 4.

 

8. Plánovaný přenos údajů do třetích států:
Přenos údajů do třetích států se neplánuje.