Certifikace

Černé na bílém: Kvalita od firmy hünersdorff

Firma hünersdorff se ve všech svých oblastech podnikání zaměřuje na potřeby zákazníka a trhu. A k tomu si nastavila vysoké standardy kvality. Příslušné certifikace mluví samy za sebe.

DIN EN ISO 9001

Systém řízení jakosti pro zpracování plastů, výrobu a prodej vstřikovaných a vyfukovaných dílů

Stáhnout certifikát (PDF, 268 kB)

DIN EN ISO 14001

Systém managementu životního prostředí pro zpracování plastů, vývoj, konstrukci, výrobu a prodej vstřikovaných a vyfukovaných dílů

Stáhnout certifikát (PDF, 123 kB)

DIN EN ISO 50001

Systém energetického managementu pro zpracování plastů; vývoj, konstrukci, výrobu a prodej vstřikovaných a vyfukovaných dílů.

Stáhnout certifikát (PDF, 268 kB)

Potvrzení ú?asti pro IK-Energieeffizienznetzwerk

Potvrzení účasti pro IK-Energieeffizienznetzwerk

Společnost hünersdorff se účastní společné iniciativy spolkové vlády a svazů a organizací německého hospodářství. Iniciativa pod vedením ministerstva pro spolkové hospodářství se prostřednictvím práce v síti zasazuje o dosažení úspory 5 milionů tun emisí skleníkových plynů.

Stáhnout certifikát (PDF, 268 kB)

Spolkový ústav pro výzkum a zkoušky materiálu: D/BAM 4153

Audit podle předpisů pro nebezpečné zboží Spolkového ústavu pro výzkum a zkoušky materiálu BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung), BAM-GGR 001. Schválení programu zajištění jakosti (PZJ) pro výrobu obalů na přepravu nebezpečného zboží. Přezkoumání provádí dvakrát ročně TÜV-Süd. Stáhnout certifikát (PDF, 1 MB)

Certifikát hünersdorff pro veřejné zakázky

Tímto certifikátem potvrzuje úřad pro veřejné zakázky Průmyslové a obchodní komory Bádensko-Württembersko (IHK Auftragsberatungsstelle Baden-Württemberg), že podnik vykazuje náležitou odbornost, výkonnost a spolehlivost, jaké jsou potřeba pro veřejné zakázky.

Stáhnout certifikát (PDF, 253 kB)

Etický kodex GKV (Ústředního svazu průmyslu zpracování plastů)

Tímto etickým kodexem svazu GKV (Code of Conduct) se společnost hünersdorff GmbH v rámci své podnikatelské činnosti výslovně hlásí ke společenské odpovědnosti.

 

Certifikát ke stažení zde (PDF, 561 kB)